ису

В „Класик 95” е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление /ИСУ/ на качеството, околната среда и безопасни условия на труд.

Молим, нашите заинтересовани страни да се запознаят с нашите:

 - Политика по управление

 - Цели по управление за 2015г.